TamPur GeoTek Vữa polyurethane ổn định móng và sàn
18-01-2011

Tên: TamPur GeoTek
Mã số: TamPur GeoTek
Mô tả: Vữa polyurethane ổn định móng và sàn
Tài liệu: Download
Công dụng:
  • - -------------- Gia cố đất -------------------


Là hợp chất hai thành phần, khi được trộn với nhau, nó tạo thành vữa polyurethane kỵ nước, cứng, bền và kháng nhiều loại hóa chất. Dùng để gia cố nền móng, trám lỗ rỗng, bơm phụt nâng nền.

Đóng gói:
  • Thành phần TamPur GeoTek : bộ 46.5kg
  • Thành phần TamKat :  Lon 2kg."
                 
Các tin khác