TamF370
18-01-2011


Tên: TamF370
Mã số: TamF370
Mô tả:  
Tài liệu:  
Công dụng:  


Là bơm khí dạng màng áp lực cao, sử dụng cho bơm phụt keo polyurethane và epoxy.

                 
Các tin khác