Đại lý
07-03-2011

  • Hà Nội:
Công ty CP XD Thương mại Hà An
Địa chỉ:  Ngách  38/58/6 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Tel:  37555851
Fax: 37555852
  • TP. Hồ Chí Minh:
Công ty Cổ phần đầu tư Tam Việt Phát
Địa chỉ: Số 69 đường 45, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel:  0838267438
Fax: 0838268498
Hotline: 0909091919
  • Đà Nẵng
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đại Phú Nguyên
Địa chỉ: số 216 Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng
Tel: 0511 3727 119
Fax: 05113 727 823
Nguồn: Tam Việt